Almene boliger med fremtid

I 15 repræsentative eksempler på almene bebyggelser belyses behovet for investering i den eksisterende almene boligmasse. Hvis de almene boliger skal være konkurrencedygtige i år 2025 kræves bl.a. elevatorbetjening af et større antal boliger, opgradering af køkkener og badeværelser og etablering af tidssvarende fællesfaciliteter. Investeringsbehovet anslås at være ca. 163 mia. kroner over 20 år.

Publikationen "Almene boliger med fremtid" er en viderebearbejdning af
analysen i Landsbyggefondens rapport "Fysisk opretning og forbedring af
de almene boligafdelinger" fra 2000.

De udvalgte eksempler er spredt geografisk og er samtidig karakteristiske
for forskellige perioders byggeri.Blandt eksemplerne er Stilledal,
Tingbjerg, Varbergparken og Gadekæret.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.