Analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger

Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for, at Landsbyggefonden har øget fokus på udarbejdelse af analyser, statistikker, nøgletal og temaundersøgelser af almene boligorganisationers anlæg og drift mv.

Fremover vil Landsbyggefonden således fortsat udarbejde de allerede kendte statistikker suppleret med yderligere statistikker og analyser af udvalgte områder, større temaundersøgelser mv.

De udarbejdede analyser, statistikker mv. har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til den fremtige styringsdialog mellem kommuner og boligorganisationer.

Analysen er udarbejdet i Landsbyggefondens nye fælles design for analyser, statistikker og temaundersøgelser, som hver især karakteriseres ved sin egen farve.

Grundlaget for analysen er primært de elektronisk indberettede regnskaber for boligorganisationer og afdelinger.