Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940'erne og 1950'erne

De almene boliger rummer store arkitektoniske kvaliteter, og mange af de største arkitektikoner har også tegnet alment byggeri. Af de mange perler kan i flæng nævnes Bakkehusene, Søndergård Park, Bredalsparken og blandt de senere Lærkehaven.

Eksemplerne er mange, og byggerierne vidner om, at meget høj arkitektonisk kvalitet helt fra be- gyndelsen er blevet prioriteret, og det er et særkende ved den danske model for almene boliger.

Høj arkitektonisk kvalitet til almindelige mennesker – også til de familier der har det sværest – er et stærkt udsagn, vi som samfund kan være stolte af, og som er med til at højne livskvaliteten for alle i hverdagen.

Denne bog sætter fokus på de murede almene bebyggelser fra 1940-1959, og i bogen er mange eksempler på smukt byggeri fra denne periode. Efterhånden er det dog 50-70 år siden, disse bebyggelser er opført, og behovet for opdateringer og måske renoveringer har enten meldt sig eller kan komme til at melde sig flere steder, herunder også spørgsmål om isolering.

Den store udfordring består i at opdatere boligerne i respekt for de store arkitektoniske kvaliteter. Dette er lettere skrevet end gjort, og i denne bog er der ingen standardløsninger. Formålet med bogen er at gøre opmærksom på de store arkitektoniske værdier i det murede byggeri, så der i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringer kan tages hensyn til disse store kvaliteter.

Jeg håber, at der tages godt imod bogen, og at den bliver til nytte for beboere, bestyrelser og ansatte, som i praksis arbejder med at fremtidssikre det ældre murede byggeri.

God læselyst!

Bent Madsen

Direktør
Boligselskabernes Landsforening