Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Denne rapport er udgivet af Landsbyggefonden med det formål at belyse nødvendige, fremadrettede renoveringsmæssige tiltag i den almene sektor. Rapporten afdækker bl.a. en klar tendens til øget fokus på tryghed, den demografiske udfordring i yderområderne og korrekt håndtering af miljøgifte, eksempelvis PCB.

Baggrund

Denne rapport “Nye udfordringer for det almene boligbyggeri” er en opfølgning på tidligere rapporter: “Fysisk opretning og forbedring af de almene boligafdelinger” fra 2001 og “Almene boliger med fremtid” fra 2006.

Forventninger

Når man vælger at renovere, er der en masse hensyn og overvejelser man skal gøre sig: dette være sig graden af tilgængelighed, bomønstre, energiformer, bevaringsmæssige forhold osv.

Man bliver derfor nødt til at anlægge et helhedssyn, for at opretholde en levedygtig almen boligsektor.
Læs rapporten og få et indblik i, hvordan man kan inddrage helhedstænkning til at løse de nye udfordringer, som det almene byggeri står overfor.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.