Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet

Denne rapport indeholder en systematisk forskningsoversigt over indsatser, der er rettet mod kriminalitetsforebyggelse, og som kan foregå i en boligsocial kontekst. Rapporten er den første af fire forskningsoversigter, hvor de tre næste handler om indsatser rettet mod forbedret skole og uddannelse, forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel, samt forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Baggrund

Denne evalueringsrapport er en af fire rapporter, der zoomer ind på støtten på 1,76 mia. kr., som Landsbyggefonden under 2011-14-midlerne har uddelt til boligsociale indsatser. I evalueringen sættes der fokus på aktiviteter, der er målrettet:

Evalueringen blev igangsat i sommeren 2014 og afsluttes i 2020.

Forventninger

Denne forskningsrapport peger på en række aktiviteter, der har en dokumenteret effekt i forhold til kriminalitetsforebyggelse, og som kan inspirere det boligsociale arbejde og bringe større fokus på at arbejde evidensbaseret og målrettet.