Screen Shot 2017-04-03 at 10.13.43.png
Forord

Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæumLandsbyggefonden fylder 50 år den 6. april 2017, og det har vi valgt at fejre med udgivelsen af denne bog, der sætter fokus på fondens aktiviteter indenfor renoveringer og boligsociale indsatser. 

Fonden varetager også mange andre opgaver. Den har til opgave at administrere kommunernes grundkapitallån, opkræve bidrag på de udamortiserede lån, sikre de elektroniske indberetninger af sektorens mange regnskaber, foretage regnskabsanalyser, udvikle benchmarkværktøjer, udarbejde styringsrapporter til styringsdialogerne i kommunerne, sikre løbende huslejeindberetninger, så staten hver måned kan beregne boligydelse og boligsikring, udarbejde statistikker og meget mere. Alt dette kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside. 

Alle disse opgaver er uhyre vigtige, og når vi i denne bog har valgt at fokusere på renoveringer og boligsocialt arbejde, så er det, fordi disse aktiviteter har en direkte betydning for de enkelte beboeres hverdag, for byernes udvikling og for vel­færdssamfundets funktion. 

Der er almene boliger – familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger – over hele landet, og Landsbyggfondens støtte til renoveringer er også fordelt over hele landet. Alt fra afhjælpning af skimmelproblemer i ældre boliger, omdannelse af store montagebyggerier fra tresserne og til at omdanne treetagers blokke til rækkehuse i yderkommuner, hvor affolkning har reduceret behovet for boliger. 

Landbyggefonden sikrer også boligsociale indsatser i udsatte områder som fx lektiecafeer, fritidsjob til de unge mennesker m.v. Det drejer sig om mange hundrede aktiviteter i mere end hundrede boligområder. 

Når man skal skrive en bog om et så stort område, så er man nødt til at prioritere og belyse generelle udviklingstræk med konkrete eksempler, som kan give et dækkende billede. Det kræver indsigt og overblik over emnet, og derfor har Lands­byggefonden bedt to af de mest indsigtsfulde forskere på feltet om at skrive jubilæumsbogen for fonden, nemlig Gunvor Christensen, der er sociolog, og Claus Bech-Danielsen, der er arkitekt og professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

 

Rigtig god læselyst
Christian Høgsbro
Formand, Landsbyggefonden