Screen Shot 2017-06-01 at 13.59.18.png

Introduktion til kapitel

Kapitlet sætter fokus på ni temaer, der på forskellig vis er på spil i mange aktuelle fysiske indsatser i efterkrigstidens almene boligområder. Nogle af temaerne handler om forbedringer inden for boligernes fire vægge, andre handler om uderum og fælleslokaler, mens enkelte er af mere by-strategisk karakter. Forfatterne kobler de ni temaer til de kvaliteter og forandringspotentialer, de er forbundet med, og giver konkrete eksempler på, hvordan de pågældende indsatser kan komme i spil.