Litteraturliste

Andersen, H.S. (2006): Etniske minoriteters flytninger og boligvalg. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Andersen, H.S. (2004): “Når byerne
splittes ad. Om mekanismerne bag ulige
byudvikling og forslumning af byområder”.
I Andersen H. S. og Andersen H. T.
Den mangfoldige by. Hørsholm: Statens
Byggeforskningsinstitut.

Andersen, H.S. (2005): Den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Andersen, H.S. (2006): Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Andersen, H.S. og Fridberg, T. (2006): Den almene boligsektors rolle i samfundet. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Andersson, R. (2006). “Breaking Segregation”— Rhetorical Construct or Effective Policy? The Case of the Metropolitan Development Initiative in Sweden”. Urban Studies, 43.

Andersson, R. og Bråmå, Å. (2004): “Selective migration in Swedish distressed neighbourhoods: can area-based urban policies counteract segregation processes?” Housing Studies, 19.

Andersson, R. et al (2010): “Counteracting Segregation: Swedish Policies and Experiences”. Housing Studies, 25. Andersson, R. og Musterd, S. (2005): “Area-based policies: A critical appraisal”. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 96.

Bauman, Z. (2002). Fællesskab: En søgen efter tryghed i en usikker verden. København: Hans Reitzels Forlag.

Bech-Danielsen, C., et al (2014): Renovering af almene bebyggelser: Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013. København: SBI Forlag.

Bech-Danielsen, C. et al (2014). Fællesskaber i forandring: Tænketanken Byen 2025. København: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bech-Danielsen, C. et al (2013). Kvalitet i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne. København: Bygningskultur Danmark.

Bech-Danielsen, C. et al (2011). Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed. Hørsholm: SBI Forlag, Nr. 22, Vol. 2011.

Bech-Danielsen, C. (2013). “Kunsten at klinke en forstad”. I Dirkinck-Holmfeld, K. (red.). Fremtidens forstæder. København: Bogværket.

Bech-Danielsen, C. (2004): Moderne arkitektur – hva’ er meningen? Aarhus: Forlaget Systime.

Bech-Danielsen, C. (2008): Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Center for Boligsocial Udvikling. (2016): Aktiviteter der styrker naboskabet. Kortlægning af international forskning og erfaringer. http://www.cfbu.dk/udgivelser/ rapport-aktiviteter-der-styrkernaboskabet/.

Christensen, G. (2002): På udkig efter et lokalt fællesskab. Evaluering af et udlejningsforsøg i Utterslevhuse. Hørsholm: By og Byg Resultater, 024.

Christensen, G. (2006): Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration. København: Socialforskningsinstituttet.

Christensen, G. (2013): Fire artikler om områdebaserede indsatser til udsatte boligområder – hvad virker, hvordan og hvorfor? PHD Thesis. København: Københavns Universitet.

Christensen, G. et al (2010): Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Kortlægning og programevaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. København: Socialforskningsinstituttet.

Christensen, G. et al (2015): Erfaringer med at ændre socialt mix i udsatte boligområder. Evaluering af brugen af anvisnings- og udlejningsredskaber som led i Landsbyggefondens 2006-10-midler. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Christensen, G. og Geerdsen, L.P. (2016): Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet? København: Kraks Fond Byforskning.

Christensen, G. og Vestergaard, H. (2006): “Boligorganisationernes rolle i lokale velfærdsindsatser” I Andersen, H.S. og Fridberg, T. Den almene boligsektors rolle i samfundet. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Christiansen, U. et al (1993): Bedre bebyggelser – bedre liv? [WWW Document]. URL http://vbn.aau.dk/da/publications/bedre-bebyggelser---bedreliv_e7716450-165d-11dc-a5a4-000ea68e967b.html.

Gottschalk, G. et al (2000): Beboersammensætning og tilfredshed i fem boligområder i Odense – En sammenhængende undersøgelse af forholdene i Blangstedgård, Seden Syd samt tre områder i Vollsmose. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. SBI-Rapport 325.

Damm, A.P. et al (2006): En befolkning deler sig op? København: Gyldendal.

Dekker, K. et al (2011): “Residential Satisfaction in Housing Estates in European Cities: A Multi-level Research Approach”. Housing Studies, 26.

Finansministeriet (2002): Aftale mellem regeringen (V og KF), S, DF, RV og KRF om: Flere og bedre boliger (15. oktober 2002). København: Finansministeriet.

Friedrichs, J. et al (2003): “Neighbourhood effects on social opportunities: the European and American research and policy context”. Housing Studies, 1.

Government (2010): Improving outcomes for people in deprived neighbourhoods: Evidence from the New Deal for Communities Programme. URL http://www.communities.gov.uk/publications/communities/improvingoutcomesfor.

Hartung, M. (1976): “Ishøj-Planen: Boligbebyggelse i Køge Bugt”. Arkitektur DK, 20 (1).

Heckman, J. J. (2000): “Policies to Foster Human Capital,” Research in Economics 54, no. 1.

Heilesen, I. og Svanberg, N. (1973). “Danmarks mest byggede lejlighed. 22.000 bor i denne lejlighed. Hvordan er den?” Bo Bedre, nr. 9, sept. 1973.

Heinesen, E. (2002): “Effekter af boligmæssig segregering”. Working Paper No. 15. Academy of Migration Studies in Denmark.

Indenrigsministeren et al (1994): Rapport fra Byudvalget 1. Statens Information, København.

Indenrigsministeren et al (1994): Rapport fra Byudvalget 2. Statens Information, København.

Jæger, M. M. (2004): Evaluering af omprioriteringsloven 2000 for almene boliger. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kearns, A. (2002): “Response: From Residential Disadvantage to Opportunity? Reflections on British and European Policy and Research”. Housing Studies 17.

Kvorning. J. et al. (red.) (2012): Bæredygtige forstæder. 10 anbefalinger fra Forstædernes Tænketank. København: Realdania og Naturstyrelsen.

Lawless, P. (2011): “Understanding the scale and nature of outcome change in area-regeneration programmes: evidence from the New Deal for Communities programme in England”. Environment and Planning. C, Government Policy, 29.

Lawless, P. (2012): “Can area-based regeneration programmes ever work? Evidence from England’s New Deal for Communities Programme”. Policy Studies, 33.

Le Corbusier (1945): Menneskenes bolig. København: Nyt Nordisk Forlag.

Le Corbusier (1989): Towards a New Architecture. Oxford: Architectural Press.

Lind, O. og Møller, J.(1996): Bag hækken. Det danske parcelhus i lyst og nød. København: Arkitektens Forlag.

Lind, O. og Møller, J. (1994): Folkebolig. Politik og praksis i boligbevægelsens historie. København: Boligselskabernes Landsforening.

Mazanti, B. (2002): Fortællinger fra et sted. Hørsholm: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut.

Munk, A. (1999): Byudvalgets boligsociale indsats. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Musterd, S. og De Winter, M. (1998): “Conditions for spatial segregation: some European perspectives”. International Journal of Urban and Regional Research, 22.

Nygaard, E. (1984): Tag over hovedet. København: Arkitektens Forlag. Richter-Friis van Deurs, C. (2005): Dårlig plads mellem husene. Arkitektur der forandrer. København: Gads Forlag.

Parkinson, M. (1998): Combating social exclusion: Lessons from area-based programmes in Europe. Joseph Rowntree Foundation.

Programbestyrelsen (2005): Programbestyrelsens strategi mod ghettoisering. Strategi 2005-2008. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration.

Programbestyrelsen (2008): Fra udsat boligområde til hel bydel. København: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration.

Putnam, R.D. (1995): “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy, 6.

Socialministeriet (2005): Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. København: Socialministeriet.

Socialministeriet (2006): Boligfaglig strategi – 2006/2007. København: Socialministeriet.

Socialministeriet (2010): Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen for den almene boligsektors midler. København: Social ministeriet.

Tietjen, A. (2010): Forstadens bygningskultur 1945-1989. København: Dansk Bygningsarv.

Varming, M. og Bech-Danielsen, C. (1997): Smukkere renoveringer: Arkitektonisk kvalitet ved renovering af nyere boligområder. Hørsholm: SBI forlag. SBIbyplanlægning; Nr. 75.

Velfærdsministeriet (2009): Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den almene boligsektors styring og finansiering. København: Velfærdsministeriet.

Vestergaard, H. et al. (1999): Byudvalgets boligsociale aktiviteter. København: Socialforskningsinstituttet.

Vestergaard, H. (2011): Boligpolitiske problemer og udfordringer – Interviews med nøglepersoner på boligmarkedet. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. By og Byg Dokumentation 002.

Wacquant, L. (1993):”Urban Outcasts – stigma and division in the Black- American ghetto and the French urban periphery”. International Journal of Urban Regional Research, 17.

Wacquant, L. (2007): Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambrigde: Polity.

Wesselhoff, A. K. og Bech-Danielsen, C. (2011): Erhverv i monofunktionelle bebyggelser. Hørsholm: SBI forlag.

Downloads fra internettet:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ghetto-makeover-i-vejle-mindre-haervaerkog-bedre-omdoemme

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ghetto-makeover-i-vejle-mindre-haervaerkog-bedre-omdoemme

http://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8337958/Unge-ighettoer-uddanner-sig-mere/

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE3506753/Forg%C3%A6ves-indsats-mod-ghettoer/

https://www.retsinformation.dk/pdf-Print.aspx?id=151913

http://uibm.dk/filer/bolig/boligaftaler/boligaftale-2014.pdf

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.