Screen Shot 2017-06-01 at 14.18.49.png

Introduktion til kapitel

Mangfoldighed, social mix, og byliv er blandt de tendenser, der går igen i flere nye renoveringer, og de aktuelle planer har tendens til at være baseret på idealer, der står i diametral modsætning til bebyggelsernes oprindelige idealer. Kapitlet beskriver renoveringer, der aktuelt planlægges og udføres i fire danske boligområder. Beboere, projektledere og forretningsførere er blevet interviewet, og planer og konkurrenceforslag er blevet analyseret for at få indblik i de omdannelser og fornyelser, der vil se dagens lys i de kommende år. På den baggrund diskuteres de strategier og tendenser, der er særligt fremherskende.