Screen Shot 2017-06-01 at 13.52.58.png

Introduktion til kapitel

Dette kapitel fortæller om 50 års dansk by- og boligudvikling. Saneringer i de indre bydele skabte i efterkrigstiden grundlaget for udvikling af forstædernes boligområder, og det industrialiserede byggeri førte i første omgang til en voldsom forbedring af danskernes boligkvalitet. Her flyttede arbejderklasse og middelklasse ind dør om dør, men allerede i 1970’erne begyndte middelklassen at fraflytte områderne, og grunden blev lagt til den koncentration af udsatte beboere, som har været problemet lige siden. Landsbyggefonden har haft skiftende roller i perioden og har støttet forskellige typer af indsatser i boligområderne. Kapitlet præsenterer disse indsatser og fremhæver til sidst nogle tendenser, der giver håb for fremtiden.