Screen Shot 2017-06-01 at 14.13.09.png

Introduktion til kapitel

Kapitlet præsenterer fire boligområder, hvor der igennem de seneste 30 år er foretaget fysiske renoveringer og boligsociale indsatser. En række beboere, projektledere og forretningsførere fra boligområderne er blevet interviewet om indsatsernes betydning for deres boligområde. For hvert boligområde beskriver kapitlet de problemer, som indsatserne over årene har forsøgt at løse, og konkrete erfaringer fremhæves. På den baggrund diskuteres, hvordan boligkvaliteten og hverdagslivet er blevet bedre for beboerne. Det påpeges, at det er et langt sejt træk at løfte udsatte boligområder og udsatte beboere, og at det ofte trækker endnu længere ud, fordi kommuner og boligorganisationer ikke i tide iværksætter en samlet indsats, der matcher problemernes karakter og omfang.