Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne

Denne rapport (med undertitlen - førmåling og foreløbige resultater) præsenterer første del af evaluering af strategisk styring og udvikling af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne uddelt af Landsbyggefonden. I denne periode er der blandt andet indført krav om entydig ledelse i og omkring indsatserne. Evalueringen undersøger, hvordan entydig ledelse udmøntes, og hvilke virkninger den nye organisationsstruktur foreløbig har haft. Evalueringen rummer desuden i fem foreløbige anbefalinger, der kan være med til at styrke implementeringen af entydig ledelse.

Baggrund

Landsbyggefonden har med de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne øget fokus på strategisk styring og koordinering af det boligsociale arbejde. Det er sket med kravet om entydig ledelse gennem blandt andet nedsættelse af boligsociale bestyrelser, datadreven monitorering og klare samarbejdsaftaler.

Forventninger

Forventningen er, at entydig ledelse vil styrke strategisk styring og udvikling i boligområderne og øge gennemslagskraften af de boligsociale indsatser. De første resultater af de boligsociale indsatsers arbejde med entydig ledelse er overvejende positive, men viser også, at der er behov for at arbejde mere intensivt med at sikre en kobling mellem det strategiske og det praktiske niveau i de enkelte helhedsplaner.

Om rapporten

Denne rapport er første afrapportering af evalueringen af Landsbyggefondens boligsociale indsatser under 2015-18 midlerne. Evalueringen forestås af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Den blev sat i gang ultimo 2017 og afsluttes ultimo 2022 og er finansieret af Landsbyggefonden.