2019: Organisering af boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser er et bidrag til at forebygge og løse udsatte boligområders udfordringer i et tæt samarbejde mellem boligorganisationer, kommuner og øvrige relevante parter. Det sker gennem konkrete indsatser og etablering af stærke organisatoriske platforme. Omdrejningspunktet for denne pjece er prioritering af entydig ledelse af den boligsociale indsats, så boligorganisationer og kommuner tager fælles ansvar og arbejder mod samme mål. Der skal sikres fremdrift, kvalitet og effektivitet i indsatsen.

Pjecens elementer

Landsbyggefonden, bestyrelsen og boligorganisationen, der administrerer bevillingen, har tætte snitflader, men hver sin rolle i forbindelse med bevillingen.

Ved en boligsocial bevilling fra Landsbyggefonden skal der etableres en bestyrelse, nedsættes styre- eller følgegrupper samt netværk og arbejdsgrupper, hver med sine arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Disse er specificeret i pjecen med henblik på at sikre effektivitet og samarbejde mellem de relevante parter.