2019: Sundere almene boliger

Denne rapport er led i vurderingen af det langsigtede behov for ekstraordinær fysisk opretning og forbedringer i almene boliger. Med rapporten har Landsbyggefonden samlet opdateret viden om bl.a. indeklima-udfordringer i de almene boliger. Den aktuelle analyse er udført med altovervejende fokus på nødvendige opretningsarbejder for fortsat at kunne tilbyde sunde boliger med godt indeklima, godt luftskifte og uden miljøfremmede stoffer. Også udfordringerne med at kunne fastholde attraktive boliger i områder af Danmark med stor afvandring er en indsats, der er nærmere beskrevet i rapporten.

Rapportens hovedkonklusioner

Undersøgelsen konkluderer, at der fortsat er pres på afdelinger beliggende i udkantsområder med afvandring mod eksempelvis større nærliggende byer.

Endvidere konstateres det, at der generelt er for lavt luftskifte i de undersøgte boliger, ligesom der generelt er fundet kuldebroer, fugt og skimmel i de undersøgte afdelinger.

Baggrund for rapporten

Publikationen er udarbejdet og redigeret af Sweco/Aarstiderne Arkitekter, og analysen er bygget op på undersøgelser af 10 udvalgte afdelinger.

Disse afdelinger er udvalgt i forhold til at lægge et balaceret perpektiv på den almene boligmasse ift.:

  • Geografisk spredning over hele landet
  • Repræsentation af både tæt/lave og etagebebyggelser
  • Kronologisk spredning i fem forskellige tidsmæssige segmenter
  • Forskellige byggemetoder og -materialer