Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)

Med denne rapport bliver der samlet op på de fire forudgående boligsociale forskningsrapporter. Her var fokus hhv. på Kriminalitetsforebyggelse, Skolegang og uddannelse, Forældrekompetencer og børns trivsel, Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet. Rapporten giver overblik over de vigtigste resultater og effekter af det boligsociale arbejde finansieret af 2011-14-midlerne, inden for de beskrevne temaer og hermed er evalueringen afsluttet.

De vigtigste konklusioner:

  • Effekten af fritidsjobsindsatsen (herunder lommepengejob) er at børn og unge har tre gange så stor chance for at få et fritidsjob og dermed få erfaring med arbejdsmarkedet.
  • At børne- og ungeindsatsen bidrager positivt til, at de deltagende børn og unge får et mindre skolefravær.
  • At den kriminelle aktivitet blandt 10-14 år er faldende i de boligområder, hvor der er boligsociale indsatser samtidig med at tilbagefaldsprocenten også er faldende blandt de 10 til 14-årige.
  • Effekten af Netværksmødre (Bydelsmødre)-indsatsen er at kvinderne påbegynder en uddannelse.
  • At den boligsociale helhedsplans samarbejdspartner (fx kommuner og frivillige foreninger) i meget høj grad eller i høj grad oplever, at den boligsociale indsats har bidraget til det helhedsorienterede samarbejde om de udfordringer og problemer, der lokalt fylder, hvilket bidrager positivt til opgaveløsningen.

Baggrund

Formålet med den evaluering, som denne rapport samler op på, var at bidrage med viden om de nævnte temaer og derved underbygge vidensbasering og virkningen af det boligsociale arbejde.

Evalueringen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting og Naboskaber.

Hent rapportens dokumentationsbilag