Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)

Her analyseres huslejestøtte i de boligområder, der har modtaget både en boligsocial indsats og huslejestøtte finansieret af Landsbyggefondens 2011-14-midler. Rapporten er en del af evalueringen af de midler Landsbyggefonden har uddelt via denne ramme. Huslejestøtten bevilges ofte i forbindelse med, en fysisk renovering af boligområdet, idet den fysiske renovering ellers vil medføre en stor huslejestigning for beboerne. Derved bruges huslejestøtten til at afbøde store huslejestigninger i forbindelse med de fysiske renoveringer af de almene boligafdelinger. Således er huslejestøtten et greb til at gøre almene boligafdelinger attraktive på det lokale boligmarked.

Rapportens vigtigste konklusioner

Analysen af huslejestøtte dokumenterer, at med huslejestøtten stiger den gennemsnitlige husleje pr. lejlighed i de 45 boligafdelinger pr. måned med 810 kr. Det gennemsnitlige støttebeløb er 620 kr. pr. måned pr. lejlighed.

Den gennemsnitlige huslejestigning er således 620 kr. mindre, end den ville have været, hvis der ikke havde været givet huslejestøtte.

Derudover er der følgende resultater af analysen:

  • I gennemsnit stiger huslejen med 151 kr. pr. kvadratmeter i 38 af de 45 boligafdelinger. Der er to boligafdelinger, der oplever et fald i huslejen, på hhv. 37 kr. pr. kvadratmeter pr. år og 151 kr. pr. kvadratmeter pr. år.
  • I gennemsnit stiger huslejen efter huslejestøtte inden for hver af de 45 boligafdelinger mellem 200 kr. og godt 1.000 kr. om måneden.
  • Det er enlige forældre, der oplever den største gennemsnitlige huslejestigning på 915 kr. Par med eller uden børn får en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 700 kr., mens enlige mænd og enlige kvinder får en gennemsnitlig huslejestigning på hhv. 508 kr. og 572 kr.
  • 44 pct. af beboerne i boligafdelinger med huslejestøtte bor i boligafdelingen både før og efter huslejeændringen.
  • Der er tendens til, at der i forhold til beboere i beskæftigelse sker en ændring fra før og til efter huslejestøtten, sammenlignet med ændringer for beboere i beskæftigelse i boligafdelinger med en boligsocial helhedsplan (2011-14-midlerne) og i hele den almene boligsektor. Relativt flere beboere efter huslejestøtten er tilknyttet arbejdsmarkedet end før huslejestøtten.

Baggrund

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge fordelingen af huslejestøtte, og hvad der kendetegner de husstande, der bor i boligafdelinger, der har modtaget huslejestøtte.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.