Renovering af almene boligområder 2017-2019

Rapporten fokuserer på fysiske renoveringer af ti almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. Tre af de evaluerede sager er udtaget som hovedcases. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1944 og den yngste i 1972.

Rapportens vigtigste konklusioner

  • Der er skabt betydelige forbedringer i boligområderne. Byggetekniske problemer er blevet løst, indeklimaet og komforten er blevet forbedret, boligerne er blevet mere tidssvarende og i flere tilfælde er bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet blevet løftet.
  • Boligområderne attraktivitet på de lokale boligmarkeder er øget, og boligafdelingerne står dermed styrket både brugsmæssigt og økonomisk i fremtiden.
  • Der er i en overvejende del af bebyggelserne arbejdet med omdannelser af bebyggelsernes montone karakter i differentieret skala for at sikre variation og mangfoldighed.
  • Evalueringen viser, at renoveringer der respekterer den oprindelig arkitektur og bygger videre på den, kan føre til betydelige arkitektoniske kvaliteter, men at dette er en balancegang mellem fornyelse og bevaring.
  • En væsentlig del af boligområderne er med succes fremtidssikret ved etablering af boliger med tilgængelighed. De tilgængelige boliger giver mulighed for at tiltrække nye beboere og fastholde en større del af beboerne i afdelinger med mange ældre beboere.
  • Rapporten viser tillige, at de renoveringsindsatser som har arbejdet med helhedsorienterede løsninger, er overbevisende i deres omdannelser.

Baggrund for rapporten

I henhold til Almenboligloven og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor.

Evalueringen fra BUILD/SBi er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.