Webinar om Almen Potentialeberegner

Dette webinar blev afholdt d. 28. marts 2022.

Hør Landsbyggefonden gennemgå det nye værktøj "Almen Potentialeberegner"
Se videoen, og få en gennemgang af Landsbyggefondens selvbetjeningsløsning Almen Potentialeberegner

Tidskode: 00.00.00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om den Almene Potentialeberegner. Praktiske informationer samt programmet fremlægges.

Tidskode: 00.02.26

Centerchef for Almen Analyse i Landsbyggefonden, Evy Ivarsson Nielsen, fortæller om baggrunden for udviklingen af selvbetjeningsløsningen Almen Potentialeberegner, og giver en overordnet introduktion til løsningen. Selvbetjeningsløsningen blev lanceret i november 2021 og er en beregning af det samfundsøkonomiske potentiale for de 198 største almene boligområder. Værktøjet bygger på Socialstyrelsens Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, og tre cases fra Vollsmose, Skovvejen og Agervang.

Tidskode: 00.04.14

Evy fortæller hvem, der kan anvende potentialeberegneren, og hvad værktøjet kan anvendes til. Målgruppen for værktøjet er boligorganisationer, kommuner og andre interessenter. Værktøjet kan fx bruges til at tiltrække investeringer, ressourcer og interesse til de almene boligområder. Det er bl.a. muligt at danne dynamiske PDF-rapporter og udtrække data til Excel, hvor den detaljerede data, der ligger til grund for beregningerne, fremgår. Data stammer fra Danmarks Statistik og opdateres årligt.

Tidskode: 00.06.14

Økonom i Center for Almen Analyse, Henrik Lynge Hansen, viser, hvor man finder brugervejledningen, datadokumentationen og listen over områderne i potentialeberegneren. Herefter viser Henrik, hvordan man navigerer rundt i selvbetjeningen. Han tager udgangspunkt i et bestemt boligområde som case – Agervang i Holbæk kommune. Henrik forklarer, hvordan selvbetjeningen er delt i to paneler hhv. et, hvor man vælger beregningsmetoden, og et hvor resultatet af beregningen vises med grafer og tabeller. Brugeren kan selv indsætte data på socialområdet.

Tidskode: 00.14.33

Henrik viser, hvordan man dykker ned i resultaterne og de enkelte parametergrupper i potentialeberegneren. I den valgte case, Agervang, ses der nærmere på to forskellige parametergrupper - hhv. lønindkomst og sundhed.

Tidskode: 00.20.25

Henrik fortæller, hvordan man gemmer og trækker rapporter fra den Almene Potentialeberegner. Han viser hvilke slags materialer, der pga. potentialeberegneren, kan downloades. Hoveddokumentet er en grundig pdf-rapport, som beskriver analysemetoden, begreber og resultaterne/potentialerne i rapporten. Derudover er det muligt at downloade en Excel fil, som består af fanerne boligområder, interessenter, parametergrupper, detaljer og udgifter for socialområdet. Den sidste fane er kun med i Excel-filen, hvis brugeren har indtastet data for socialområdet forud for download af filen.

Tidskode: 00.24.03

Til sidst viser Henrik, hvordan man anvender marginalberegningen i den Almene Potentialeberegner. I marginalberegningen betragtes gevinsten ved at flytte en person på overførselsindkomst til en lønindkomst. I marginalberegningen kan beskæftigelsesgraden ligeledes reguleres.

Tidskode: 00.27.00

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.44.19

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentation fra webinaret.