Webinar om boligsocialt budget og reguleringskonto

Dette webinar blev afholdt d. 2. september 2022.

Hør Landsbyggefonden gennemgå det nye webbaserede budget og reguleringskonto.
Se videoen, og få en gennemgang af Landsbyggefondens webbaserede budget og reguleringskonto.

Tidskode: 00:00:00

Moderator Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om budget og reguleringskontoopgørelse i de boligsociale helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden. 
Dagens to oplægsholdere præsenteres:
Konsulenterne Bo Andersen og Lea Sørensen, Center for Boligsocial indsats, Kommunikation og Bystrategi, Landsbyggefonden.

Tidskode: 00:02:15

Bo Andersen præsenterer programmet. 
Programmet indebærer information vedrørende nyt boligsocialt budget i driftsstøttesystemet, samt uddybning af forhold omkring reguleringskontoopgørelse.

Tidskode: 00:05:30

Lea Sørensen fortæller, at indførelsen af det nye budget ikke påvirker tidligere sager. Sager med Excel-budgetark fortsætter med dette i hele deres projektperiode.
Den nye løsning bliver automatisk implementeret for nye sager.

Tidskode: 00:10:05

Lea Sørensen fortæller, at det nye budget har fået en ny placering, når man opretter en sag inde på driftsstøtteportalen. Den findes nu med sin egen webflade i menuen, når man er inde på sin sag. 
Det påvirker kun fremtidige sager, og ikke de sager, der allerede har fået tilsagn.

Tidskode: 00:12:10

Bo Andersen præsenterer, at strukturen for opbygning og udfyldning af budget forbliver uændret. 
Forenkling af udgiftstyperne til to grundlæggende afsnit: Administration og Lokaler og kontorhold. 
Administrative udgifter har fået indført et loft. 
Nyt afsnit indført: Udviklingsarbejde og kurser.
Derudover fokus på brugervenlighed i udfyldningen af budgettet.

Tidskode: 00:22:50

Lea Sørensen indleder anden del af webinaret.
Det skal nu handle om sammenhængen mellem budget og reguleringskonto med udgangspunkt i tre punkter. Denne del af webinaret gælder alle sager - både sager, der arbejder med Excel-budgetarket, og sager med det nye budget. 
Det første punkt handler om, at reguleringskontoen skal ses som et spejl af budgettet, dvs. en 1:1 visning af strukturen og indholdet. Reguleringskontoen trækker på budgettet og henter oplysningerne direkte fra budgettet.
Reguleringskonto skal bruges til, at helhedsplanen hele tiden kan se sit forbrug ift., hvad der oprindeligt var planen at forbruge, dvs. hvad der var budgetlagt. Det giver muligheden for at blive opmærksom på større afvigelser mellem budget og forbrug. Derudover giver det også mulighed for at følge fremdriften, hvilket leder direkte over i og hænger sammen med det næste punkt:

Tidskode: 00:30:58

Lea Sørensen går videre og fortæller om andet punkt, som handler om reguleringskonto som økonomisk styringsredskab i den boligsociale indsats. Reguleringskontoen giver mulighed for at se status på det årlige forbrug og det samlede forbrug. Det tredje punkt handler om reguleringskonto som grundlag for rebudgettering.

Spørgsmål

Tidskode: 00.00.00

Moderator Olav Kirchhoff åbner op for spørgsmål fra kommentarsporet.

Lea Sørensen &  Bo Andersen besvarer nu spørgsmål fra kommentarsporet. 

Tidskode: 00.11.26

Moderator Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentation fra webinaret.