Webinar om bydækkende indsatser i det boligsociale arbejde

Dette webinar blev afholdt d. 6. maj 2021.

Hør dialogen og webinaret omkring bydækkende indsatser i det boligsociale arbejde.

Opsummering af webinaret

 

Tidskode: 00.00.00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om bydækkende indsatser, som varer en time. I dagens webinar rettes blikket mod Vejle, hvor direktør i AAB Vejle, Steen Dall-Hansen, direktør i Østerbo, Pia Lyngdrup Nedergaard og direktør for Teknik og Miljø i Vejle Kommune, Michael Sloth, alle medvirker og giver deres blik på det bydækkende perspektiv.

Tidskode: 00.02.00

Deltagerne bedes gå ind på Menti.com og svare på spørgsmålet "Hvad forstår I ved det bydækkende?". Resultaterne viser sig som en ordsky.

Tidskode: 00.03.55

Ordet gives videre til Leif Tøiberg, Driftstøttechef hos Landsbyggefonden, som giver en indledning til bydækkende perspektiver. Landsbyggefonden er en bystrategisk aktør, som har fokus på, at de brugte midler er med til at understøtte den blandede by. Det kræver samarbejder og helhedsblik.

Tidskode: 00.09.05

Funktionsleder for Boligsocial Funktion i Landsbyggefonden, Aviaja Sigsgaard zoomer ind på, hvordan Landsbyggefonden ser det bystrategiske perspektiv ift. de boligsociale bevillinger. De boligsociale indsatser er et ud af flere greb, som alle skal spille sammen og være bydækkende. 

Den bydækkende indsats er kontekstafhængig og kan bruges på mange måder. 

Tidskode: 00.14.10

Aviaja Sigsgaard uddyber det bydækkende perspektiv. Ved bevillinger lægges der op til dialog og tværgående samarbejder mellem aktører i området. Den områdebaseret indsats går hånd i hånd med det bydækkende perspektiv. 

Tidskode: 00.15.30

Olav Kirchhoff præsenterer Steen Dall-Hansen, direktør i AAB Vejle og Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør i Østerbo, som fortæller om, hvordan man i boligorganisationerne har arbejdet med den boligsociale helhedsplan indtil nu.

Steen Dall-Hansen fortæller, at den boligsociale helhedsplan er en periodisk håndsretning, som har henblik på, at området skal blive selvkørende efterfølgende.

Pia Lyngdrup Nedergaard fortæller, hvilken rolle Østerbo har haft hidtil. Hun fortæller, at positiv udvikling i AAB Vejles boligområder, hidtil har ført til negativ udvikling i Østerbos boligområder. Derfor er det vigtigt med bydækkende indsatser.

Tidskode: 00.25.10

Steen Dall-Hansen deler sine erfaringer, og kommer ind på elementer, som AAB Vejle er blevet særligt opmærksomme på under forløbet. Bl.a. at man i de boligsociale helhedsplaner i højere grad er begyndt at arbejde databaseret, hvilket sikrer et oplyst grundlag for strategiske beslutninger. 

Tidskode: 00.28.30

Blikket rettes mod Vejle Kommune, hvor Michael Sloth fortæller om det kommunale perspektiv på de bydækkende indsatser. Hos Vejle Kommune er man nu begyndt at spørge boligorganisationerne om, hvordan de forestiller sig, at de kan bidrage til at løse sociale problemstillinger. På denne måde lægges op til dialogen om en samlet strategi, med bydækkende indsatser. 

Parallelsamfundsaftalen har sat gang i en udvikling, hvor man netop ser ud over områdernes matrikler. 

Tidskode: 00.34.09

Nina Nowack-Rosenquist viser Vejle Kommunes nye boligsociale monitoreringsværktøj, som indeholder data omkring; demografi, flytninger, sundhed og ghettokriterier. Værktøjet har til formål at tegne et billede af ressourcer og udfordringer i geografisk afgrænsede boligområder. 

Download Vejle Kommunes præsentation af monitoreringsværktøjet

Tidskode: 00.42.30

Steen Dall-Hansen og Pia Lyngdrup Nedergaard kommenterer på ordskyen fra begyndelsen af webinaret. 

Tidskode: 00.44.40

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.49.00

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download Landsbyggefondens præsentation fra webinaret

Bystrategisk Udsyn: Sammen om den blandede by

Husk at du kan deltage i Landsbyggefondens bystrategiske konference Bystrategisk Udsyn: Sammen om den blandede by, som finder sted d. 3. juni i Aarhus.

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Læs mere om baggrunden

Udarbejdelse af udviklingsplaner er et af de krav, der lovgivningsmæssigt blev stillet til boligorganisationer og kommuner, som en del af parallelsamfundsaftalen. Det er essentielt, at det områdebaserede arbejde får en bydækkende tilgang, og at strategier har et helhedsperspektiv, når de givne udviklingsmål skal opnås.