Webinar om ekstern granskning og energimærkning udbud etape ll

Dette webinar blev afholdt d. 27. september 2021.

Hør Landsbyggefondens fortælle om udbuddet om ekstern granskning og energimærkning etape ll.

Opsummering af webinaret

 

Tidskode: 00.00.00

Funktionsleder for Kommunikation og Bystrategisk Funktion, Olav Kirchhoff, byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om ekstern granskning, som varer 39 minutter.

Tidskode: 00.02.02

Leif Tøiberg, Driftstøttechef, og Charlotte Rønnebæk, specialkonsulent, giver en kort status over den igangværende granskning etape l samt erfaringerne herfra.

Herefter fortælles om tidsplan og omfang af udbud etape ll.

Udbuddet blev offentliggjort fredag d. 24. september og kontrakterne forventes underskrevet mellem d. 3.-21. januar 2022. Udbuddet består af 41 delaftaler fordelt mellem syv geografiske områder. 

Tidskode: 00.10.33

Leif Tøiberg og Charlotte Rønnebæk fortæller om granskernes opgave. 

De kommende granskere skal i fremtiden udarbejde og sende en orienteringsbeskrivelse til boligorganisationer om, hvordan de kommer til at håndtere granskningen. På baggrund af denne orienteringsskrivelse afholdes et eller flere orienteringsmøder, så der sikres en indbyrdes forståelse for samarbejdet og opgaverne mellem boligorganisationerne og granskningsfirmaet. 

Det er vigtigt, at boligorganisationerne ajourfører BBR-registret og Landsbyggefondens Stamdata.

Tidskode: 00.14.22

Leif Tøiberg og Charlotte Rønnebæk gennemgår boligorganisationernes opgaver i forbindelse med granskningen med et særligt fokus på boligorganisationernes rolle ift. besigtigelse af boliger og bygninger.

Tidskode: 00.17.02

Evy Ivarson Nielsen fortæller om DCAB - Det Centrale Almene Bygningsregister samt ajourføring af DCABs interviewskema og indberetning af PPV-planer. 

Tidskode: 00.21.06

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.38.04

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentationen fra webinaret

Såfremt boligorganisationerne har spørgsmål omkring granskning, kan der rettes henvendelse pr. mail til: granskning@lbf.dk

Ved spørgsmål omkring DCAB, kan der rettes henvendelse pr. mail til: dcab@lbf.dk  

Læs mere om baggrunden

Baggrunden for den eksterne granskning er en ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Denne ændring betyder, at langtidsbudgetterne fremadrettede skal pege 20-30 år ud i fremtiden. Den tilhørende tilstandsvurdering skal i fremtiden både granskes internt og eksternt.