Webinar om 'Evalueringsværktøjet'

Dette webinar blev afholdt d. 8. september 2021.

Hør dialogen og webinaret omkring selvbetjeningsløsningen Evalueringsværktøj og den nye beboerdel.

Opsummering af webinaret

 

Tidskode: 00:00:00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om 'Evalueringsværktøjer', som varer ca. 1/2 time. 

Tidskode: 00:01:51

Nicklas Jarnit, konsulent hos AlmenNet, bydes velkommen. Han fortæller omkring baggrunden for Evalueringsværktøjet, som blev udviklet efter to primære behov: 

  • Der var behov for at kunne dokumentere den værdiforøgelse, som renoveringerne medførte.
  • Der var behov for at se tendenserne i byggeriet, så disse kunne inddrages aktivt i renoveringerne, og dermed opkvalificere dem.

Evalueringsværktøjet er nu blevet en systematisk og naturlig del af renoveringssager støttet af Landsbyggefonden.

Tidskode: 00:06:13

Der snakkes om potentialerne ved Evalueringsværktøjet og den nye beboerdel. Bl.a. vil alle boligorganisationer på sigt kunne se en evaluering af den enkelte renoveringssag, og holde den op mod både regionale og nationale benchmarks.

Tidskode: 00:07:37

Der bydes velkommen til Charlotte Rønnebæk, specialkonsulent i Landsbyggefonden, som har været med til at udvikle værktøjet. Hun gennemgår det overordnede ved løsningen. Her gør hun bl.a. opmærksom på, at spørgeskemaet er forudfyldt med data, som er hentet fra andre databaser. Denne data skal altså kontrolleres, inden spørgeskemaet fremsendes. 

Tidskode: 00:12:18

Der præsenteres en kort film omkring værktøjet.

Forstå Evalueringsværktøjet på under 4 minutter - se filmen her!

Tidskode: 00.15.47

Der bydes velkommen til Rikke Skovgaard Nielsen, seniorforsker hos BUILD, som skal fortælle omkring det nye 'lag' på Evalueringsværktøjet - nemlig beboerdelen. Hun fortæller omkring måden man arbejder med data på, og hvordan man reducerer usikkerhed og fravigelser i datagrundlaget.

Tidskode: 00.19.58

Der gives eksempler på spørgsmål, som beboerne bliver stillet i spørgeskemaet. Disse omhandler primært boligen, området, forventninger før renoveringen samt tanker om det færdige resultat.

Download Rikke Skovgaard Nielsens præsentation fra webinaret

Tidskode: 00.24.40

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.28.52

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download Landsbyggefondens præsentation fra webinaret