Webinar om interviewskema til ekstern granskning

Dette webinar blev afholdt d. 5. november 2020.

Hør mere om det kommende centrale almene bygningsregister, DCAB, og kravet om interviewskema for hver bygningstype i den enkelte boligafdeling.

 

Tidskode: 00.00.00

Moderator Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om Interviewskema om granskning, som varer en time.

Tidskode: 00.02.10

Driftsstøttechef, Leif Tøiberg giver en indflyvning til emnet. Der skal udfyldes et interviewskema, som er essentiel for det videre arbejde med granskning.

Den eksterne granskning skal ske i 2021, og der vil i den kommende tid blive lavet et EU-udbud. Men for at EU-udbuddet kan foretages, skal der indsamles data på bygningstyper via interviewskemaet.

Der er deadline d. 1. april 2021 for udfyldelse af interviewskemaet samt indberetning af PPV-planer.

Tidskode: 00.06.30

Evy Ivarsson Nielsen, Chef for Center for Almen Analyse, fortæller om ’Det Centrale Almene Byggeregister’, som skal understøtte granskningsprocessen. Denne består af data indsamlet fra interviewskemaerne, men også fra ERP-registrene samt fra manuel indtastning.

Her vil der være data om den almene bygningsmasse samt energimærkning, som vil give anledning til yderligere analyser og benchmark.

Tidskode: 00.09.20

Her vises et overblik over de 20 udvalgte bygningsdele, der skal granskes eksternt, efterfulgt af et overblik over, hvad der skal oplyses i interviewskemaet.

Tidskode: 00.12.30

Her ses et overblik over definition på bygningstyper med tilhørende eksempler. Dette kan desuden findes i ’Det Centrale Almene Byggeregister’- selvbetjeningen, hvor man får adgang via medarbejdersignatur. Herinde kan man orientere sig i det yderligere støttemateriale, hvortil der også er en step-by-step brugervejledning til at udfylde interviewskemaet.

Tidskode: 00.15.30

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.20.35

Michael Nielsen giver en præsentation af det digitale interviewskema. En tilsvarende vejledning kan findes i selvbetjeningsløsningen.

Tidskode: 00.36.46

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 01.00.20

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentationen fra webinaret

 

Såfremt boligorganisationerne har spørgsmål omkring granskning, kan der rettes henvendelse pr. mail til: granskning@lbf.dk

Læs mere om baggrunden

Baggrunden for den eksterne granskning er en ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Denne ændring betyder, at langtidsbudgettererne fremadrettede skal pege 20-30 år ud i fremtiden.

Den tilhørende tilstandsvurdering skal i fremtiden både granskes internt og eksternt, til at understøtte dette udvikler Landsbyggefonden IT-systemet DCAB.