Webinar om nyt regulativ for renoveringsstøtteordningen

Dette webinar blev afholdt d. 22. juni 2021.

Hør dialogen og webinaret omkring det nye regulativ for renoveringsstøtteordningen.

Opsummering af webinaret

 

Tidskode: 00:00:00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om det nye regulativ om renoveringsstøtteordningen, som varer ca. 1/2 time. 

Tidskode: 00:02:17

Ordet gives videre til Leif Tøiberg, Driftsstøttechef hos Landsbyggefonden, som giver en indflyvning til rammerne og baggrunden for de nye ændringer i renoveringsstøtteordningen.

 • Der er et større ønske om rammestyring.
 • De gældende boligaftaler er Parallelsamfundsaftalen fra 2018 og Boligaftalen 2020, som begge løber til og med år 2026.
 • I Boligaftalen er det blevet besluttet, at fordelte arbejder afskaffes, samt at der skal foregå en flad aftrapning af driftsstøtteprofilen.
 • Der er nu grænser for, hvor mange sager, der må prækvalificeres af Landsbyggefonden. Ventelisten må maksimalt række tre år ud i fremtiden, hvilket betyder, at sagerne kan rokeres frem eller tilbage ud fra fastsatte kriterier, herunder nu et energibesparingskriterie, som omfatter sager med størst mulig energigevinst.

Tidskode: 00:09:40

Funktionsleder for Byggeteknisk Funktion i Landsbyggefonden, Lars Holmstrand, fortæller omkring de konkrete økonomiske rammer, bestemt af Parallelsamfundsaftalen og Boligaftalen. Der er nu en strammere politisk styring af puljerne til renoveringsstøtte end tidligere. Rammestyringen kommer årligt til at omfatte følgende:

 • 1.500 mio. til byggeskader og sunde boliger (opretning)
 • 310 mio. til tilgængelighed
 • 56 mio. til ombygning
 • 180 mio. til fællesarealer

Tidskode: 00:12:33

Se de historiske rammer for renoveringsstøtten for årerne 2016-26.

Tidskode: 00:13:55

Udover de eksisterende støttekategorier, er der tre nye kategorier:

 • Miljø-/klimavenlige-/digitale løsninger
 • Genhusning
 • Nedrivning
 • samt den tidligere ’miljø’ kategori har skiftet navn til fællesarealer

Der er også blevet indført en bæredygtighedspulje, digitaliseringspulje samt grøn garanti.

Tidskode: 00:17:57

Byggeteknisk konsulent i Byggeteknisk Funktion i Landsbyggefonden, Bente Heltberg, fortæller omkring de nye vilkår og ændringer. 

 • Den økonomiske ramme for tilgængelighed og ombygning reduceres.
 • Alle støttede lån får nu samme ydelsesprocent uanset kategori, nemlig 3,4 %.
 • Der er nye krav til renoveringsstøtteansøgningen: Energi- og klima screening (tidligere kaldet grøn screening), notat om fortætning og notat om genhusning.

Tidskode: 00:19:57

Konkrete ændringer ift. projekt og økonomi uddybes.

Tidskode: 00:22:58

Få et overblik over nøgledokumenter i forbindelse med renoveringsstøtteordningen. De kan også findes her.

Tidskode: 00.23.42

Der vil blive afholdt informationsmøder omkring nyt regulativ, renoveringsstøtteordningen, driftsstøtteportalen, budgetark, sagsbehandling mv. 

Tidskode: 00.24.36

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.43.32

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download Landsbyggefondens præsentation fra webinaret