Webinar om Sociale effektinvesteringer

Dette webinar blev afholdt d. 4. oktober 2021.

Hør dialogen og webinaret omkring sociale effektinvesteringer.

Opsummering af webinaret

Tidskode: 00.00.00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens livestreaming om Sociale effektinvesteringer fra Strategisk Forum, som varer en time. I dagens webinar rettes blikket mod Kolding, hvor Ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, Jannik Tharben Buchholz, Arbejdsmarkedschef i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltning i Kolding Kommune, Mette Byskov og Funktionsleder for Boligsocial Funktion i Landsbyggefonden, Aviaja Julie Sigsgaard, alle medvirker og giver deres blik på sociale effektinvesteringer.

Tidskode: 00.02.45

Ordet gives til Jannik Tharben Buchholz, Ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, som fortæller hvad en social effektinvestering er og hvorfor sociale effektinvesteringer er attraktive.

Den Sociale Kapitalfond arbejder på, hvordan man kan få flere til at investere i at løse sociale udfordringer.

Tidskode: 00.14.29

Jani Jannik Tharben Buchholz fortæller om det potentiale, som han ser i de udsatte boligområder og partnerskaber ift. sociale effektinvesteringer.

Tidskode: 00.17.00

Jani Jannik Tharben Buchholz fortæller om nuværende erfaringerne fra et pilotprojekt i samarbejde med Aalborg Kommune støttet af Den Sociale Kapitalfond of Den Obelske Familiefond og det indledende samarbejde med Kolding Kommune.

Tidskode: 00.20.51

Olav præsenterer Mette Byskov, Arbejdsmarkedschef i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltning i Kolding Kommune.  

Mette indleder med at sætte på ord, hvad den sociale effektinvestering går ud på i Kolding Kommune.

I Kolding har man identificeret 90 personer, som man skal hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Denne målgruppe er kendetegnet ved, at de bor i kommunens udfordrede boligområder, har et minimalt kendskab til arbejdsmarkedet samt har hjemmeboende børn under 18 år.

Tidskode: 00.23.33

Mette Byskov uddyber valget af målgruppen og en ny projektdesignproces, hvorfor man starter med målgruppeinddragelse forud for projektets endelige projektdesign og -aftale.   

Tidskode: 00.27.33

Olav præsenterer Aviaja Sigsgaard, Funktionsleder i Landsbyggefonden Boligsociale Funktion.

Aviaja fortæller om, hvorfor Landsbyggefonden er gået ind i samarbejdet med Kolding Kommune, ByLivKolding og Den Sociale Kapitalfond om en sociale effektinvestering.

Tidskode: 00.30.09

Aviaja Sigsgaard fortæller om hvordan den boligsociale indsats, ByLivKolding, har været vigtig for projektudviklingen og samarbejdet med boligorganisationerne, kommunen og Den Sociale Kapitalfond.

Tidskode: 00.31.50

Der besvares spørgsmål fra chatten og salen.

Tidskode: 00.55.44

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentation fra webinaret