Webinar om status af granskning

Dette webinar blev afholdt d. 15. april 2021.

Hør Landsbyggefonden fortælle om status og den fremadrettet proces af den eksterne granskning.

 

Tidskode: 00.00.00

Moderator Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om status af ekstern granskning, og præsenterer Leif Tøiberg.

Tidskode: 00.01.41

Driftstøttechef, Leif Tøiberg, skitserer webinarets indhold, hvor status på udbuddet, granskning forløbet, boligorganisationernes rolle samt status på DCAB vil blive berørt. 

Tidskode: 00.03.15

Leif Tøiberg fortæller om status på udbuddet. EU udbudsbekendtgørelsen blev udsendt d. 15. januar 2021. Nu er granskerne blevet valgt, og de sidste underskrifter er ved at være på plads. Det har været et omfattende udbud, bestående af i alt 424 dokumenter, hvor 12 tilbudsgivere bød ind. Resultatet blev 28 kontrakter fordelt på 9 tilbudsgivere.

Tidskode: 00.08.01

Der fortælles om egnethedskravene til tilbudsgiverne til udbuddet. Det enkelte granskningsfirma består af følgende nøglekontakter pr. delaftale: ansvarlig projektleder, ansvarlig byggesagkyndig og ansvarlig energikonsulent. Der er blevet sendt en mail ud fra Landsbyggefonden til boligorganisationernes hovedmail, hvori der oplyses, at der vil foregå en etape II af udbuddet.

Tidskode: 00.10.40

Der fortælles årsagen bag etape II. Det har ikke været muligt for leverandørerne at løfte alle 53 delaftaler, og der vil derfor komme endnu et udbud. Fristen for gennemført granskning er fastsat ved lov til d. 30. december 2021. Landsbyggefonden er i dialog med Staten omkring udfordringerne ved dette.
Der vil blive skrevet ud omkring det videre forløb for etape II.

Tidskode: 00.14.50

Der vises en tidsplan over granskningsforløbet, herunder kravene i udbuddet ang. færdiggørelsesprocent af granskningsrapporter og energimærker. Det er granskernes opgave at tage kontakt til boligorganisationerne ang. planlægning af forløbet, herunder fastsættelse af besigtigelse.

Tidskode: 00.20.05

Nu bliver det uddybet, hvad boligorganisationen skal levere i forbindelse med granskningen.

Tidskode: 00:22:35

Der fortælles om status på DCAB, 

Tidskode: 00:24:38

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.33.18

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentationen fra webinaret

Såfremt boligorganisationerne har spørgsmål omkring granskning, kan der rettes henvendelse pr. mail til: granskning@lbf.dk

 

Læs mere om baggrunden

Baggrunden for den eksterne granskning er en ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Denne ændring betyder, at langtidsbudgetterne fremadrettede skal pege 20-30 år ud i fremtiden. Den tilhørende tilstandsvurdering skal i fremtiden både granskes internt og eksternt.