Whistleblowerordning

Der er gennemført et EU-direktiv om obligatorisk whistleblowerordning. Direktivet medfører, at private virksomheder (eksempelvis almene boligorganisationer) med mindst 50 medarbejdere eller mere end 10 mio. euro i årlig omsætning skal have en intern whistleblowerordning. Whistleblowerdirektivet implementeres i dansk ret med et lovforslag , der d. 24. juni 2021 blev vedtaget af Folketinget.