Infrastrukturplanen i Vollsmose

Odense

”Det er ikke bare en stor dag for Vollsmose, men en stor dag for hele Odense”

Det er d. 20. november 2020, og ordene bliver sagt af Odenses borgmester, Peter Rahbæk. For første gang nogensinde er det nemlig blevet muligt at køre tværs gennem det ellers lukkede Vollsmose.

Det er den nyetablerede ’Bygade’, der skal gøre det muligt. Gaden skal fungere som en hovedpulsåre, der forbinder Vollsmose til den omkringliggende by.

Bygaden udgør et vigtigt led i infrastrukturplanen for området og er dermed en stor milepæl for målet om et sammenhængende Odense.

Hvad er Infrastrukturplanen?

Grundlæggende var områdets manglende forbindelser en stor udfordring. Både imellem boligområderne i Vollsmose, men også til resten af Odense by. 

Visionen med Infrastrukturplanen er derfor at åbne Vollsmose til den omkringliggende by.

Samtidig skal planen sikre, at beboerne i Vollsmose ikke bliver isolerede, men at også resten af byen ser Vollsmose som en del af Odense.

Det er CIVICA og FAB, der står bag Infrastrukturplanen i samarbejde med Odense Kommune og beboerne i Vollsmose.

Se videoen nedenfor, og hør mere om planerne og udviklingen i Vollsmose.

Med den nyetablerede Bygade er en vigtig milepæl i planerne for Vollsmose nu nået.

Skift i paradigmet

Historisk har infrastruktur været et middel til at komme fra A til B. I dag ser man i højere grad infrastruktur som en begivenhed i sig selv. 

Infrastruktur bliver et muligt socialt rum, fortæller Mette Mechlenborg, Seniorforsker hos Build.

Derfor er der langs Bygaden etableret en promenade, som er hovedfærdselsåre for fodgængere og cyklister i området.

I hele Infrastrukturplanen er der fokus på tryghedsskabende tiltag. Derfor er der bl.a. masser af belysning langs promenaden, så det er sikkert for børn og cyklister at færdes.

Hyggelig belysning langs den nye Bygade, skaber trygge rammer for at færdes – for stor som lille.

Der anlægges også ’sivegader’ – altså gader, som både fungerer som vejforbindelse samtidig med at være et levende byrum, hvor man skal køre med nedsat hastighed, og hvor fodgængere har høj prioritet.

Fra vugge til grav

I 1965 blev det ved Odense Byråd besluttet at etablere Vollsmose, fortæller Leif Tøiberg, Driftsstøttechef i Landsbyggefonden.

Han fortæller videre om tankerne bag Vollsmose:

Store almene områder, såsom Tingbjerg, Gellerup og Vollsmose, blev strategisk lagt lidt udenfor centrum af byen, så der var plads til at etablere daginstitutioner, dagligvareforretninger og alt andet, så man kunne leve hele livet i området.

Hvis man var udefrakommende, havde man ikke rigtig noget behov for at komme der.

Tankegangen bag områderne var, at man var i stand til at bo der ”fra vugge til grav”.

Dét, der i høj grad er særligt for Vollsmose er, at man i det kæmpe område besluttede, at der ikke skulle være trafik, fortæller Mette Mechlenborg.

Vollsmose er et stort område med mange forskellige dele og kvarterer.

Flere fordele, når man tænker bystrategisk

Åbningen af området vil sammen med udviklingsplanerne af Vollsmose være med til at skabe både flere lokale arbejdspladser og nye boformer.

Ambitionen er, at Vollsmose på denne måde bliver en naturlig del af den vækst og udvikling, som man ser i resten af Odense.