Publikationer

Her finder du Landsbyggefondens publikationer om de almene beboere, bygninger, grønne tiltag etc. Publikationerne kan vises kronologisk eller struktureret efter emner.

Nyeste

2023: Landsbyggefondens Årsmagasin
2023: Landsbyggefondens Årsmagasin
LÆS NU
2022: Sammenhængen mellem tryghed og trivsel, chanceulighed og organisering i de boligsociale
2022: Sammenhængen mellem tryghed og trivsel, chanceulighed og organisering i de boligsociale
LÆS NU
2022: Chanceulighed i udsatte boligområder - kort fortalt
2022: Chanceulighed i udsatte boligområder - kort fortalt
LÆS NU
2022: Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
2022: Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
LÆS NU

2023: Landsbyggefondens Årsmagasin
Tema - 2023:01
2023: Landsbyggefondens Årsmagasin
2022: Sammenhængen mellem tryghed og trivsel, chanceulighed og organisering i de boligsociale
Tema - 2022:12
2022: Sammenhængen mellem tryghed og trivsel, chanceulighed og organisering i de boligsociale
2022: Chanceulighed i udsatte boligområder - kort fortalt
Tema - 2022:04
2022: Chanceulighed i udsatte boligområder - kort fortalt
2022: Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
Tema - 2022:02
2022: Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
2022: Baggrundsnotat for rapporten Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
Tema - 2022:02
2022: Baggrundsnotat for rapporten Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri
2022: Rammeaftale for etablering, drift og administration af whistleblowerordningen
Tema - 2022:01
2022: Rammeaftale for etablering, drift og administration af whistleblowerordningen
2022: Underbilag til rammeaftale whistleblowerordningen
Tema - 2022:01
2022: Underbilag til rammeaftale whistleblowerordningen
2022: Tilmeldingsblanket til almene boligorganisationers whistleblowerordning (KR - Bilag 1.b)
Tema - 2022:01
2022: Tilmeldingsblanket til almene boligorganisationers whistleblowerordning (KR - Bilag 1.b)
Bedre indeklima gennem energirenovering
Tema - 2021:12
Bedre indeklima gennem energirenovering
Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser
Tema - 2021:09
Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser
Renovering af almene boligområder 2017-2019
2021
Renovering af almene boligområder 2017-2019
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
2021
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
2021
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor
2020
Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor
Grøn Screening, Granskning, Boligsocial indsatser og Bystrategi
2020
Grøn Screening, Granskning, Boligsocial indsatser og Bystrategi
Organisering af boligsociale indsatser
2019
Organisering af boligsociale indsatser
Sundere almene boliger
2019
Sundere almene boliger
Tryghed og trivsel i de udsatte boligområder
2019
Tryghed og trivsel i de udsatte boligområder
Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder
2019
Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder
Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder
2018
Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder
Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne
2018
Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne
Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag
2018
Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag
En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser
2018
En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser
Rammer for udvikling
2017
Rammer for udvikling
Boligområder i bevægelse
2017
Boligområder i bevægelse
Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet
2015
Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet
Forvaltnings Klassifikation
2014
Forvaltnings Klassifikation
Nye udfordringer for det almene boligbyggeri
2014
Nye udfordringer for det almene boligbyggeri
Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940'erne og 1950'erne
2013
Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940'erne og 1950'erne
Inspirationskatalog
2011
Inspirationskatalog
Almene boliger med fremtid
2006
Almene boliger med fremtid
At fremtidssikre almene boliger fra 50'erne
2005
At fremtidssikre almene boliger fra 50'erne
Rapport om fysisk opretning
2001
Rapport om fysisk opretning