Publikationer

Her finder du Landsbyggefondens publikationer om de almene beboere, bygninger, grønne tiltag etc. Publikationerne kan vises kronologisk eller struktureret efter emner.

Nyeste

2021: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser
2021: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser
LÆS NU
Renovering af almene boligområder 2017-2019
Renovering af almene boligområder 2017-2019
LÆS NU
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
LÆS NU
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
LÆS NU