Rapport om fysisk opretning

Landsbyggefonden har gennem årene ydet en omfattende støtte til investeringer i forbedringer, byggeskadeudbedring mv. i den almene sektor.