Inspirationskatalog

I forbindelse med Landsbyggefondens temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor er der udarbejdet et inspirationskatalog, der lister en række konkrete forslag til hvordan boligorganisationerne og boligafdelingerne får implementeret effektiv energiledelse. Der indgår endvidere 2 konkrete IT værktøjer, som inspiration til boligafdelingernes arbejde med energiområdet.