Forvaltnings Klassifikation


Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har (med virkning fra 1. februar 2012) ændret bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.  Dette indebærer, at ForvaltningsKlassifikation med tilhørende kontoplaner for konto 115 og 116 nu skal indarbejdes.

Anvendelsen er gældende for regnskabsår, der påbegyndes 1. august 2012 eller senere.

Forvaltnings Klassifikation er beskrevet i 9 hæfter samt i et enkeltark med bygningsdelstavle og kontoplaner. Materialet er udsendt til alle administrationer og kan downloades i pdf. format fra denne hjemmeside.

Forvaltnings Klassifikation er  i marts 2013 og marts/april 2015 revideret med mindre rettelser til version 2.2/2.3. Rettelsesblad samt de reviderede hæfter og folder kan ses og hentes nedenfor.

For yderligere information, rekvirering af folder og undervisningsmateriale rettes henvendelse til Landsbyggefonden, mail: lbf@lbf.dk, att. Finn Lykkegaard Madsen eller til Ejvind Alf Jensen, Manual New, mail: manew@mail.dk