Rammer for udvikling

Almene boligbebyggelser fortæller om en væsentlig udvikling af det danske velfærdssamfund. At have et godt sted at bo er en af de væsentligste forudsætninger for at skabe sig et godt liv. Derfor er det afgørende for et velfungerende samfund afgørende at have gode boliger til og for alle uanset indkomst.