Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne

Denne rapport (med undertitlen - førmåling og foreløbige resultater) præsenterer første del af evaluering af strategisk styring og udvikling af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne uddelt af Landsbyggefonden. I denne periode er der blandt andet indført krav om entydig ledelse i og omkring indsatserne. Evalueringen undersøger, hvordan entydig ledelse udmøntes, og hvilke virkninger den nye organisationsstruktur foreløbig har haft. Evalueringen rummer desuden i fem foreløbige anbefalinger, der kan være med til at styrke implementeringen af entydig ledelse.