Tryghed og trivsel i de udsatte boligområder

For første gang i Danmark er det i stor skala blevet undersøgt, hvordan beboerne i udsatte boligområder oplever tryghed og trivsel. 10.473 personer fra udsatte boligområder indgår i undersøgelsen, som VIVE har udarbejdet for Landsbyggefonden. Rapporten, der præsenterer resultaterne af den omfattende survey, bidrager med et aktuelt billede af tilstandene i de udsatte områder – og udgør dermed et solidt afsæt for kommende års indsatser og undersøgelser. Her kan du hente det temahæfte, der i kort form opsamler og formidler rapportens hovedkonklusioner. Du kan også hente selve rapporten.