Bedre indeklima gennem energirenovering

I denne rapport bliver konsekvenserne for energieffektivitet og indeklimaets kvalitet i tre gennemførte renoveringer gennemgået. Det konkluderes bl. a., at det er muligt at energirenovere under opretholdelse af god indeklimakvalitet. Men det er oplagt, at modsætningen mellem termisk komfort og god luftkvalitet inden døre på den ene side og det deraf afledte energiforbrug til klimatisering af bygningerne på den anden side kræver, at der anlægges et helhedssyn på indeklimakvalitet, holdbarhed og energiforbrug ved renoveringer af bygninger.

Målgruppen for rapporten er bl. a. administratorer af almene boliger og beslutningstagere indenfor regulering af byggeriet.

Rapporten belyser tre case-ejendomme:

  • Bjørnens Kvarter / Fiskens Kvarter / Hjortens Kvarter, Albertslund Syd
  • AB Bustrup, København V
  • Gammel Jernbanevej 4-6, Valby.

Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden har givet økonomisk støtte til projektet.