Regler og satser

Regler og satser

Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering.