Regulativer og vejledninger

Regulativer fastlægger nærmere regler for fondens arbejde på forskellige områder. Regulativerne godkendes af fondens bestyrelse og ministeriet. Vi har udarbejdet vejledninger for en del af fondens arbejdsområder og uddyber reglerne, der er fastsat i regulativerne.