Regulativ om boligportalen

I medfør af lov om almene boliger m.v. § 64,stk.1,jf.§ 94,nr.5,og § 95,stk.1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af almene boliger m.v. § 126 har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsat følgende regler om boligportalen.