Regulativ om provenufonden

Provenufonden er en lovbestemt konto (hovedkonto med underkonti) under Landsbyggefonden, som varetager alle Landsbyggefondens aktiviteter i relation til lovens kap. 5a om salg af almene familieboliger som ejerboliger.