Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden)

Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.