Regulativ om salg af almene familieboliger

I medfør af lov om almene boliger m.v., § 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsat følgende regler om indberetning m.v. til fonden vedr. salg af almene familieboliger.