Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder mv. ("egen trækningsret")

I medfør af lov om almene boliger mv. § 95, stk. 1, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter fastlagt følgende regler om støtte efter lovens § 90.