Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2019-26-midlerne)

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev Almenboliglovens § 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årene 2019-2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, organisering mv. I forlængelse af lovændringen har Landsbyggefonden udstedt et nyt regulativ til ikrafttræden den 1. januar 2020.