Retningslinier for obligatorisk indberetning af regnskaber

Disse retningslinier beskriver, hvordan den obligatoriske regnskabsindberetning foretages elektronisk. Indberetningen af godkendte årsregnskaber følger reglerne i driftsbekendtgørelsen og skal senest finde sted 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.