Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem

Den årlige reguleringskontoopgørelse for de boligsociale aktiviteter gældende fra kalenderåret 2015 overgår til webindberetning via driftsstøtteportalen. Læs her bl. a. om de vigtigste elementer, handlinger og roller i processen.