Boligportalen DanmarkBolig.dk

DanmarkBolig.dk er en landsdækkende portal for den almene sektor. Søg blandt landets almene boliger ud fra ventetider, geografi, priser etc.

Velkommen til DanmarkBolig.dk

LogoDanmarkBolig.dk er oprettet ved lov og er nu lanceret i en ny, forbedret udgave, som bygger på data fra Huslejeregistret. Alle indberetninger til DanmarkBolig.dk foregår således via Huslejeregistret.

Handicapbolig.dk er blevet integreret i den nye portal sammen med opgørelsen af de ledige boliger mv.

Hvad kan du bruge portalen til?

DanmarkBolig.dk er en landsdækkende webportal for den almene sektor. Her er det muligt at søge blandt alle landets 550.000 almene boliger ud fra en række søgekriterier, blandt andet ventetider, geografi og priser.

Huslejeoplysninger vedrørende alle almene boliglejemål videregives til Udbetaling Danmark, som fra 1. marts 2013 har overtaget det meste af administrationen af den individuelle boligstøtte fra kommunerne. 

 

Sådan retter du evt. fejl på DanmarkBolig

Hvis du opdager fejl på DanmarkBolig portalen, kan du bruge guiden nedenfor til fejlretning. 

Husk, at portalen bygger på data fra Huslejeregistret og alle rettelser skal således foretages via Huslejeregistret. 

Hvis I overfører data automatisk fra jeres eget administrationssystem til Huslejeregistret, skal I være opmærksomme på, at det sandsynligvis er i jeres eget system, en evt. fejl skal rettes. Hvis I indberetter manuelt til Huslejeregistret, skal fejlen rettes ved at logge på Huslejeregistret. 

I er meget velkomne til at tage kontakt til Huslejeregistret, hvis I er i tvivl om, hvordan en fejl skal rettes. 

Vejledning: Rettelse af fejl på DanmarkBolig

Tjek af opskrivningsflow (= hvordan den boligsøgende ledes videre fra DK Bolig)

OPSKRIVNINGSFLOW

Du kan ved hjælp af opskrivningsaftaler i Huslejeregisteret bestemme, hvordan boligsøgende fra portalen skal tage kontakt til dig (se særskilt vejledning om oprettelse af opskrivningsaftaler). 

Hvis I ikke har oprettet opskrivningsaftaler i Huslejeregisteret, anvendes i stedet de kontaktoplysninger, som ligger i LBF stamdata: 

 • Hvis LBF stamdata indeholder adressen på boligorganisationens website, bliver boligsøgende sendt videre til denne.
 • Hvis der ikke er opgivet et website i LBF stamdata, kan den boligsøgende i stedet kontakte Jer via mail.
 • Hvis hverken website eller mail er registreret, oplyses den boligsøgende om jeres telefonnummer.       


SÅDAN TESTER DU:

 • a. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ’Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder’. 
 • b. Vælg region – herefter vises en liste over alle boligorganisationer og -samarbejder i regionen.
 • c. Sæt flueben ud for din boligorganisation.Klik på billedet for at se større udgave 

 • d. Gå ind på en af boligerne og klik på linket i den blå kasse i nederste højre hjørne med teksten "Til udlejers website"/"Kontakt udlejer".
Du bliver nu sendt videre til : 

 • jeres hjemmeside, hvis I har en sådan. Vær i den sammenhæng opmærksom på, om linket til hjemmesiden rammer den relevante opskrivningsside.
 • eller en kontaktformular, som sendes til jeres email-adresse. 
 • eller hvis I hverken har website eller email, ser brugeren jeres telefonnummer.

Hvis den boligsøgende skal sendes videre til jeres hjemmeside, kan du selv teste, at man faktisk rammer den rigtige side, når man klikker på "Til udlejers website"

Hvis den boligsøgende skal kontakte Jer via en email-adresse, står der "Kontakt udlejer" på knappen - og ved klik på knappen vises en kontaktformular.SÅDAN RETTER DU:
Opskrivningsflowet tager som nævnt udgangspunkt i jeres kontaktoplysninger i LBF stamdata, hvis I ikke har oprettet opskrivningsaftaler i Huslejeregisteret. Hvis du ønsker at ændre opskrivningsflowet, skal du oprette en opskrivningsaftale. 

Du kan oprette opskrivningsaftaler på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk

Hvis du anvender opskrivningsaftaler kan opskrivningsflowet variere for hver boligtype (familie-, ungdoms- og ældrebolig), så du bør teste opskrivningsaftalen for hver boligtype. 

Hvis der er oprettet særlige opskrivningsaftaler for en eller flere afdelinger, bør testen gennemføres i hver af disse afdelinger (læs mere i vejledning om oprettelse af opskrivningsaftaler).

 

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af tomgange (= boliger, der vises som ledige på portalen)

TJEK AF TOMGANGE


Boliger, der aktuelt står som tomgange i Huslejeregisteret, bliver vist som ledige på portalen. Når der sættes en slutdato på tomgangen i Huslejeregisteret, fremgår boligen ikke længere som ledig på portalen.

SÅDAN TESTER DU: 

 • a. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ’Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder’ (Se punkt a under ’1. Test af opskrivningsflow. Sådan tester du’)
 • b. Klik på ’Ledige boliger’ i filteret ’Chance for bolig hurtigt’. 
 • c. Tjek at alle de viste ledige boliger faktisk er tomgangsledige og klar til indflytning. 


 
Klik på billedet for at se større udgave 

SÅDAN RETTER DU: 

Hvis du opdager en fejl i de ledige boliger, kan det skyldes en af nedenstående situationer:
 
FEJL: En bolig, som allerede er udlejet, vises som ledig på portalen.    
FORKLARING OG LØSNING:  

 • Den nye lejer er endnu ikke indberettet. 
 • Tjek, at overførslen til Huslejeregisteret kører, hvis I bruger automatisk indberetning. 
 • Hvis I indberetter manuelt, gå på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk og indberet den nye lejer.


FEJL: En bolig, som er under renovering eller anvendt til genhusning, vises som ledig på portalen
FORKLARING OG LØSNING:

 • Boligen er fejlagtigt indberettet som tomgangsledig i Huslejeregisteret.
 • Den skal genindberettes med anvisningstype 10 ’Ingen lejer’, så den ikke længere tælles med som tomgangsledig. 


Hvis du oplever andre typer af fejl eller problemer, kontakt LBF for hjælp til at løse problemet.
 

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af fleksibel udlejning (= boliger, der vises under 'Kom foran i køen')

TJEK FLEKSIBEL UDLEJNING


SÅDAN TESTER DU: 

 • a. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ’Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder’ (Se punkt a under ’1. Test af opskrivningsflow. Sådan tester du’).
 • b. Klik på filteret ’Kom foran i køen’. Her kan du se, hvor mange af dine boliger som udlejes ifølge de 7 udvalgte scenarier for fleksibel udlejning (jf. tallene i parentes efter titlen på scenariet). 
 • c. Sæt flueben ud for det enkelte scenarie for at se de boliger, som er omfattet.  
 • d. Tjek at boliger omfattet af kriterier for fleksibel udlejning fremgår korrekt.


 
Klik på billedet for at se større udgave 

SÅDAN RETTER DU:

Hvis der er aftaler om fleksibel udlejning, som endnu ikke fremgår af portalen, kan du indberette dem til Huslejeregisteret på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk

Hvis aftalen gælder for alle boliger i organisationen skal du oprette den under fanebladet Boligorganisation - vælg menupunktet ’Anvisningsaftaler’.

Vær opmærksom på, at knappen til at oprette en ny anvisningsaftale er i nederste højre hjørne.  

Hvis en anvisningsaftale kun skal gælde for en eller flere afdelinger, skal den i stedet oprettes under den/de relevante afdelinger. 

 
Klik på billedet for at se større udgave 


Klik på billedet for at se større udgave 

 

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af handicap-oplysninger (= boliger vist under 'Handicapvenlighed')

TJEK HANDICAPOPLYSNINGER


Boligorganisationen bedes være særligt opmærksom på, om der er foretaget indberetning af relevante handicap-oplysninger og at disse vises på portalen. 

Hvis I allerede har foretaget handicapregistrering af jeres boliger i Huslejeregisteret eller på handicapbolig.dk, bør disse oplysninger være at finde på DanmarkBolig portalen.

SÅDAN TESTER DU: 


 
Klik på billedet for at se større udgave 

SÅDAN RETTER DU: 

FEJLBESKRIVELSE: Du ved, at der allerede findes handicapregistreringer på jeres boliger i Huslejeregisteret eller på handicapbolig.dk, men oplysningerne vises ikke på portalen.

FORKLARING OG LØSNING: 
Handicapregistreringen skal være tilknyttet den enkelte bolig for, at registreringen vises på portalen. Tjek Huslejeregisteret for at se, om boligerne har tilknyttet handicapregistrering. 

 1. Gå ind på listen over afdelingens boliger
 2. Klik på ’vis udlejningssituation/vis boligudgift’
 3. Den tilknyttede handicapregistrering vises i kolonnen ’Handicap’  


 

Klik på billedet for at se større udgave 

Hvis kolonnen ’Handicap’ er tom, skal boligerne have tilknyttet handicapregistreringen.

Tilknytningen af handicapregistreringen foretages i klienten på den enkelte bolig under 'Generelt om boligen' - punktet 'Handicapoplysninger'. 

Husk: Du kan benytte masseredigering, hvis du ønsker at knytte den samme handicapregistrering til flere boliger på én gang. Du udvælger boliger til masseredigering ved at krydse dem af på boliglisten (se afkrydsningsboksene på boliglisten, punkt 4 på illustrationen ovenfor) og trykke på knappen 'Rediger 'Generelt om boligen'' i nederste højre hjørne af skærmen.Klik på billedet for at se større udgave  

Registreringen kan ligeledes foretages som XML-upload. Læs mere i brugermanualens afsnit 4.9 på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk

Hvis du er i tvivl om indholdet af en registrering, skal du gå ind på den pågældende afdeling. Her finder du i venstre side menupunktet 'Handicapoplysninger':

Her finder du en liste over alle de handicap-registreringer, som er foretaget på afdelingen. Handicap-registreringen er altid knyttet til et bestemt byggeafsnit.

Hvis du klikker på ikonet med svensknøglen kan du se indholdet af den pågældende handicap-registrering:


FEJLBESKRIVELSE: Der findes ikke nogen handicapregistrering på boligerne.

FORKLARING OG LØSNING:

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.