Tvillingeværktøj

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med sammenlignelige boligorganisationer/afdelinger - kaldet "tvillinger".

Hvad kan du bruge Tvillingeværktøjet til?

Værktøjet har bl.a. til hensigt, at være en hjælp til arbejdet med sammenligninger og benchmarking i den almene boligsektor, herunder i forbindelse med budgetlægningen i boligorganisationerne, arbejdet med forvaltningsrevision, samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med et ønsket antal sammenlignelige ”tvillinger”. 

Tvillingerne findes på baggrund af udvalgte stamdata, socioøkonomiske data eller en kombination heraf.

Tvillingernes data vises i en tabel, hvor der er mulighed for at tilføje ønskede effektivitetstal og regnskabsnøgletal for tvillingerne. Desuden er der en direkte indgang til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase for søgning efter yderligere regnskabsdata.

Der er også mulighed for at hente benchmarkdata for en udvalgt boligorganisation og alle dens afdelinger parallelt med en tvillingesøgning. Herudover indgår boligafdelingernes udearealer i m2.

Tvillingeværktøjet er opdateret med regnskabsnøgletal for regnskaber 2021.