Støtte

Støtte

Boligorganisationer kan søge støtte til renovering, huslejenedsættelse og boligsocial indsats.