Hvad støtter Landsbyggefonden?

Streg

Renovering og forbedringer

Almene boligorganisationer kan søge støtte til visse typer af renoveringer og forbedringer. Disse opgaver skal dog ligge uden for almindelig vedligeholdelse. Med trækningsretsordningen kan boligorganisationerne opnå tilskud til en vifte af godkendte forbedrings- og opretningsarbejder.

Streg

Drift

Almene boligorganisationer, der i økonomisk forstand er nødlidende, kan under særlige omstændigheder søge tilskud til driften. Driftssstøtten kan ske som lån eller tilskud – problemerne kan være eksempelvis økonomisk eller af social karakter.

Streg

Boligsocial indsats

Boligsociale indsatser i udsatte almene boligområder kan opnå støtte fra fonden. Midlerne kan rettes mod støtte til huslejen, boligsociale aktiviteter, hjælp til organisering mv.

Streg

Nybyggeri

Som bygherre kan almene boligorganisationer modtage grundkapitallån til offentligt støttet byggeri. Landsbyggefonden skal refundere en del af statens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende nybyggeri.