Viden om boligsocialt arbejde

Landsbyggefonden yder støtte til en række parter, der står for at sikre vidensdeling, efteruddannelse, faglig sparring samt evaluering af de boligsociale indsatser i Danmark. Landsevalueringerne følger Landsbyggefondens forskellige bevillingsperioder.